Reglementen

Het reglement van 31gaming.nl bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 1. Inleiding
 2. Lidmaatschap
  1. Voorwaarden
  2. Regular
  3. Premium
  4. Duur lidmaatschap
  5. Opheffen lidmaatschap
 3. Gedragscodes
  1. Algemeen beleid
  2. Forum
  3. Teamspeak
  4. Gameservers
 4. Rechten en verplichtingen 31gaming.nl
 5. Privacybeleid
 6. Overige bepalingen

1. Inleiding

31gaming.nl is een game community gebaseerd op donaties. Iedereen kan zich na een beoordelingsperiode bij 31gaming.nl voegen. Zij die vrijblijvend 31gaming.nl financieel steunen, verwerven extra rechten binnen de community.

31gaming.nl staat voor het lekker gezellig en informeel online spelen van games. Naast het spelen van games, organiseert 31gaming.nl onder andere LAN-party's en andere uitjes. Bij eventuele interesse behoren matches tegen andere game clans/community's tot de mogelijkheden.


2. Lidmaatschap

2.1 Voorwaarden
Om lid te worden van 31gaming.nl, dient er aan enkele voorwaarden te worden voldaan:

  • Een minimale leeftijd van 18 jaar
  • De Nederlandse taal in spraak en schrift machtig zijn
  • In verband met spraakcommunicatie door middel van TeamSpeak3, in het bezit zijn van een deugdelijke headset.


Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk om een trial lidmaatschap aan te vragen. Afhankelijk van de aanwezigheid, zal de trial periode tussen de twee en vier weken duren. Er wordt met name gelet op het algehele gedrag en of men binnen de huidige groep 31gaming.nl leden past.
Wanneer de trial periode positief is beoordeeld, kan deze worden omgezet naar een full member lidmaatschap.

Het full member lidmaatschap is onderverdeeld in Regular en Premium.


2.2 Regular - Gratis

Iedereen kan zich na de beoordelingsperiode bij 31gaming.nl voegen. Zij zullen 31gaming.nl vertegenwoordigen door het gebruik van de +31 prefix, of wanneer de software van de game geen speciale tekens toelaat; de 0031 prefix.

Regular members kunnen gebruik maken van:

  • Het public forum
  • TeamSpeak3 server
  • 31gaming.nl e-mailforward


Op het forum hebben zij toegang tot het public-forum en kunnen gebruik maken van onze TeamSpeak3 server.


2.3 Premium - €25,- per jaar
Zie Regular inclusief:

  • Gebruik van TeamSpeak3 met enkele toegevoegde rechten
  • Toegang tot de member-subfora
  • Korting bij 31gaming.nl LAN party's en uitjes
  • Webbrowser toegankelijk personal online storage van 2GB. Uiteraard is dit password protected
  • Mogelijkheid om game adminstrator te worden op onze gameservers


2.4 Duur lidmaatschap

  • Wanneer een donatie wordt gedaan inclusief de keuze van een lidmaatschappakket, dan is deze geldig tot dezelfde datum van het daaropvolgende jaar
  • Het lid krijgt een maand voor beëindiging van het lidmaatschapsduur een notificatie per e-mail. Indien er geen feedback op deze e-mail volgt, dan blijft/krijgt het lid automatisch de status Regular


2.5 Opheffen lidmaatschap

  • Het lid kan zijn lidmaatschap laten opheffen indien hij niet langer van de website gebruik wenst te maken. Het lid dient dit per e-mail aan 31gaming.nl kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens
  • Door het lid geplaatste content kan bij de opheffing van het lidmaatschap niet worden verwijderd
  • 31gaming.nl heeft het recht het lidmaatschap van het lid op te heffen en/of te degraderen indien het lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens
  • 31gaming.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het lid in verband met het opheffen van een account op welke reden dan ook.

 

3. Gedragscodes

3.1 Algemeen beleid

  • Schuttingtaal, beledigingen en discriminatie worden niet getolereerd
  • De belangrijkste regel die wordt gehanteerd is: behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wenst te worden
  • Het is niet toegestaan om een andere clan te promoten
  • Spam wordt als zeer storend beschouwd en wordt dus niet geaccepteerd
  • 31gaming.nl heeft een no cheat policy


3.2 Forum

  • Excessief naakt wordt niet getolereerd. Licht erotiek wordt gedoogd, maar geslachtsorganen en schaamhaar wordt niet getolereerd. Erotisch beeldmateriaal van minderjarigen is uiteraard helemaal uit den boze
  • Het is niet toegestaan om schokkend beeldmateriaal op het forum te posten. Denk aan bloed, geweld, uitwerpselen, et cetera.
  • Onnodig quoten is ongewenst. Een reply op een bovenstaande post volstaat
  • HET EXCESSIEF GEBRUIK VAN CAPSLOCK is niet gewenst
  • Het forum is naast TeamSpeak3 hét medium om te communiceren. Dus check regelmatig het forum voor de laatste huishoudelijke mededelingen


3.3 TeamSpeak

  • Zoals in de voorwaarden vermeldt, wordt iedere 31gamer geacht om een deugdelijk headset in bezit te hebben
  • Wanneer je gebruik maakt van voice activation; zorg dat deze goed is geconfigureerd
  • Ga in het juiste TeamSpeak kanaal zitten. Slap geouwehoer in een game room waar mensen aan het gamen zijn is niet gewenst
  • Aanstootgevende nicknames wordt niet getolereerd
  • 31gamers dragen de prefix +31

3.4 Game servers

  • De game administrators behouden het recht om spelers op de server te verwijderen
  • 31gamers hebben voorrang op de game server
  • 31gamers dragen de prefix +31. Wanneer de '+' niet wordt toegestaan door de game, kun je de prefix 0031 gebruiken
  • 31gamers zijn het visitekaartje van de community, dus houd je aan de regels en presenteer je volwassen

 

4. Rechten en verplichtingen 31gaming.nl

  • 31gaming.nl zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan het lid. 31gaming.nl garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn
  • 31gaming.nl behoudt zich het recht voor om:
   • de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan
   • onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen
  • 31gaming.nl garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of malware of dat de website actueel, compleet of accuraat is
  • 31gaming.nl is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere leden. De content van leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende leden of derden en 31gaming.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan
  • Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de website leiden naar door derden beheerde, externe websites. 31gaming.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van 31gaming.nl is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld

 

5. Privacybeleid

31gaming.nl respecteert je privacy. We houden rekening met de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens. We verkopen of verhuren de gegevens niet aan derden. De gegevens worden strikt gebruikt voor eigen doeleinden.

 

6. Overige bepalingen 

  • 31gaming.nl behoudt zich het recht om een aanvraag voor een lidmaatschap te weigeren of het lidmaatschap na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van gedragingen die tegenstrijdig zijn aan deze reglementen
  • Ieder lid is exclusief lid van 31gaming.nl. Indien je lid wilt worden van een andere clan, zal je 31gaming.nl moeten verlaten
  • 31gaming.nl is een non-profit community en alle donaties worden geïnvesteerd in allerlei 31gaming.nl gerelateerde zaken
  • 31gaming.nl mag deze reglementen eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om de reglementen regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de reglementen gebruik blijft maken van de website, wordt hij/zij geacht de gewijzigde reglementen onherroepelijk te aanvaarden
  • Donaties worden niet gerestitueerd