Disclaimer

31gaming.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van een gebruiker of derden als gevolg van het gebruik van (delen van) de website.
Er dient rekening gehouden te worden met de reglementen en 31gaming.nl doet haar best om hierop toezicht te houden.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze reglementen is aansprakelijk voor alle daaruit voor 31gaming.nl voortvloeiende schade.