Geschiedenis

Over 31gaming.nl

Vlak na de release van Battlefield 2 in Europa op 24 juni 2005, introduceerde Lange_Slurf mij met de First Person Shooter. Het vliegelement in de helikopters boeide mij enorm en ik  heb het spel voornamelijk daarvoor aangeschaft.

De gameplay van de ‘DJ Mantri server voor GoT' zorgde ervoor dat het mijn ‘stamkroeg’ werd. Voornamelijk het gebruik van teamplay in combinatie met teamspeak zorgde ervoor dat ik vele avonden op het virtuele slachtveld was te vinden.

Al gauw werd er een hecht groepje gevormd waardoor ieder zijn eigen specialisme ging vormen. Zo was bijvoorbeeld Heinrich onze dedicated engineer, Maxoss heerste als medic, TalmannNL gunner in de helikopter en ondergetekende was meestal de helikopterpiloot…..totdat ik de magische Logitech Extreme 3D Pro aanschafte. Ik verruilde de helikopter voor de fighterjet en de rest is geschiedenis, want Battletracker geeft aan dat ik als ‘Aviator’ momenteel nummer 35 op de wereldranglijst bezet. Lang niet slecht gezien er ruim 3,5 miljoen exemplaren van Battlefield 2 zijn verkocht.


Het duurde niet lang tot ik werd benaderd om de gameserveradmin taken op mij te nemen. Dagelijks was het volle bak op die server waarvan het leeuwendeel vaste bezoekers waren. Echter op een gegeven moment was er één kink in de organisatorische kabel en dat was dat iedereen die ook maar iets doneerde automatisch serveradmin kon worden. Uiteindelijk waren er teveel kapiteins op het schip en dat heeft doen besluiten dat Lange_Slurf en ik ons ervan wilden distantiëren. Wij hebben bij een aantal stamgasten interesse gepeild om een eigen community rond Battlefield 2 te starten, inclusief een ranked server. Dit idee werd zeer positief ontvangen. Aangezien een aantal mensen [HuT] in hun accountnaam hadden staan, vonden wij het niet nodig dat deze mannen een nieuw account moesten aan te maken of met een dubbele clanprefix zouden gaan gamen. En zo werd 1 april 2006 HuT-gaming geboren.

Al gauw werd duidelijk dat veel bezoekers van de DJ Mantri server onze mening deelden, want in een aanzienlijke korte tijd was HuT-gaming een community met 30 donerende leden. Al het geld dat werd gedoneerd, werd besteed aan HuT gerelateerde zaken, zoals: website, forum, gameservers en uitjes. Om de kosten laag te houden hebben we op een gegeven moment de website, het forum, teamspeakserver en gameservers in eigen beheer genomen.

Een aantal keer per jaar werd een LAN-party gehouden bij ‘De Steenuil’. De Steenuil is een oergezellige camping & doe-boerderij gerund door Willem (Pepperana) en zijn vader. Zeer aanbevolen door 31gaming.nl, zeker voor gezinnen met kinderen.

Het is uiteraard logisch dat uiteindelijk de interesse voor Battlefield 2 afneemt. Immers, het spel is op het moment dat ik dit schrijf zes en half jaar oud. Om die reden is HuT-gaming in loop der tijd zich gaan profileren als een ‘multigaming’ community. Er worden allerlei soorten games gespeeld: Naast legio FPS’en, wordt bijvoorbeeld ook meegedaan aan raceleagues.
Mede dankzij bovenstaande reden transformeerde de community naar een multigaming community, is in 2011 besloten om een nieuwe identiteit aan te meten inclusief een nieuwe naam. Eentje die de volgende punten uitstraalt: Nederland, multi gaming community, nieuwkomers welkom, herkenbaar, et cetera. Met de betrokkenheid van de leden is 31gaming.nl ontstaan. Als prefix voor de nicknames wordt +31 gevoerd. De +31 staat voor onze internationale toegangscode op telefoniegebied. 31gaming is dus cryptisch omschreven een game clan/community uit Nederland. Dit wordt verduidelijkt door de ‘.nl’ in de naam toe te voegen, wat overigens direct de domeinnaam vertegenwoordigt. Het correcte gebruik van de nieuwe naam is dan ook 31gaming.nl.


Zoals ik al meldde zijn veel mensen via Gathering of Tweakers bij onze community gekomen. Daardoor is er behoorlijke know-how omtrent hard- en software aanwezig. Computerproblemen zijn dan ook meer een uitdaging dan een last.

De sfeer van 31gaming.nl is informeel en het doel is vooral een gezellige tijd met elkaar doorbrengen. Zowel virtueel als in real life. 
Lijkt het je leuk om 31gaming.nl te vergezellen, bezoek eens onze TeamSpeak3 server en meld je aan voor een trial.

 

Groet,
+31 Oemfoefoe

 

TeamSpeak ban

Vanwege het niet naleven van de reglementen van 31gaming.nl is jou de toegang tot onze TeamSpeak server ontzegt. Wanneer je hierin in beroep wenst te gaan, kun je een ‘unban’ aanvragen op ons forum.


Due to misconduct in your earlier visits, you're not able to join our 31gaming.nl TeamSpeak server. You can apply for an unban at our forum.

Reglementen

Het reglement van 31gaming.nl bestaat uit de volgende hoofdstukken:

 1. Inleiding
 2. Lidmaatschap
  1. Voorwaarden
  2. Regular
  3. Premium
  4. Duur lidmaatschap
  5. Opheffen lidmaatschap
 3. Gedragscodes
  1. Algemeen beleid
  2. Forum
  3. Teamspeak
  4. Gameservers
 4. Rechten en verplichtingen 31gaming.nl
 5. Privacybeleid
 6. Overige bepalingen

1. Inleiding

31gaming.nl is een game community gebaseerd op donaties. Iedereen kan zich na een beoordelingsperiode bij 31gaming.nl voegen. Zij die vrijblijvend 31gaming.nl financieel steunen, verwerven extra rechten binnen de community.

31gaming.nl staat voor het lekker gezellig en informeel online spelen van games. Naast het spelen van games, organiseert 31gaming.nl onder andere LAN-party's en andere uitjes. Bij eventuele interesse behoren matches tegen andere game clans/community's tot de mogelijkheden.


2. Lidmaatschap

2.1 Voorwaarden
Om lid te worden van 31gaming.nl, dient er aan enkele voorwaarden te worden voldaan:

  • Een minimale leeftijd van 18 jaar
  • De Nederlandse taal in spraak en schrift machtig zijn
  • In verband met spraakcommunicatie door middel van TeamSpeak3, in het bezit zijn van een deugdelijke headset.


Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het mogelijk om een trial lidmaatschap aan te vragen. Afhankelijk van de aanwezigheid, zal de trial periode tussen de twee en vier weken duren. Er wordt met name gelet op het algehele gedrag en of men binnen de huidige groep 31gaming.nl leden past.
Wanneer de trial periode positief is beoordeeld, kan deze worden omgezet naar een full member lidmaatschap.

Het full member lidmaatschap is onderverdeeld in Regular en Premium.


2.2 Regular - Gratis

Iedereen kan zich na de beoordelingsperiode bij 31gaming.nl voegen. Zij zullen 31gaming.nl vertegenwoordigen door het gebruik van de +31 prefix, of wanneer de software van de game geen speciale tekens toelaat; de 0031 prefix.

Regular members kunnen gebruik maken van:

  • Het public forum
  • TeamSpeak3 server
  • 31gaming.nl e-mailforward


Op het forum hebben zij toegang tot het public-forum en kunnen gebruik maken van onze TeamSpeak3 server.


2.3 Premium - €25,- per jaar
Zie Regular inclusief:

  • Gebruik van TeamSpeak3 met enkele toegevoegde rechten
  • Toegang tot de member-subfora
  • Korting bij 31gaming.nl LAN party's en uitjes
  • Webbrowser toegankelijk personal online storage van 2GB. Uiteraard is dit password protected
  • Mogelijkheid om game adminstrator te worden op onze gameservers


2.4 Duur lidmaatschap

  • Wanneer een donatie wordt gedaan inclusief de keuze van een lidmaatschappakket, dan is deze geldig tot dezelfde datum van het daaropvolgende jaar
  • Het lid krijgt een maand voor beëindiging van het lidmaatschapsduur een notificatie per e-mail. Indien er geen feedback op deze e-mail volgt, dan blijft/krijgt het lid automatisch de status Regular


2.5 Opheffen lidmaatschap

  • Het lid kan zijn lidmaatschap laten opheffen indien hij niet langer van de website gebruik wenst te maken. Het lid dient dit per e-mail aan 31gaming.nl kenbaar te maken onder opgave van zijn inloggegevens
  • Door het lid geplaatste content kan bij de opheffing van het lidmaatschap niet worden verwijderd
  • 31gaming.nl heeft het recht het lidmaatschap van het lid op te heffen en/of te degraderen indien het lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn inloggegevens
  • 31gaming.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het lid in verband met het opheffen van een account op welke reden dan ook.

 

3. Gedragscodes

3.1 Algemeen beleid

  • Schuttingtaal, beledigingen en discriminatie worden niet getolereerd
  • De belangrijkste regel die wordt gehanteerd is: behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wenst te worden
  • Het is niet toegestaan om een andere clan te promoten
  • Spam wordt als zeer storend beschouwd en wordt dus niet geaccepteerd
  • 31gaming.nl heeft een no cheat policy


3.2 Forum

  • Excessief naakt wordt niet getolereerd. Licht erotiek wordt gedoogd, maar geslachtsorganen en schaamhaar wordt niet getolereerd. Erotisch beeldmateriaal van minderjarigen is uiteraard helemaal uit den boze
  • Het is niet toegestaan om schokkend beeldmateriaal op het forum te posten. Denk aan bloed, geweld, uitwerpselen, et cetera.
  • Onnodig quoten is ongewenst. Een reply op een bovenstaande post volstaat
  • HET EXCESSIEF GEBRUIK VAN CAPSLOCK is niet gewenst
  • Het forum is naast TeamSpeak3 hét medium om te communiceren. Dus check regelmatig het forum voor de laatste huishoudelijke mededelingen


3.3 TeamSpeak

  • Zoals in de voorwaarden vermeldt, wordt iedere 31gamer geacht om een deugdelijk headset in bezit te hebben
  • Wanneer je gebruik maakt van voice activation; zorg dat deze goed is geconfigureerd
  • Ga in het juiste TeamSpeak kanaal zitten. Slap geouwehoer in een game room waar mensen aan het gamen zijn is niet gewenst
  • Aanstootgevende nicknames wordt niet getolereerd
  • 31gamers dragen de prefix +31

3.4 Game servers

  • De game administrators behouden het recht om spelers op de server te verwijderen
  • 31gamers hebben voorrang op de game server
  • 31gamers dragen de prefix +31. Wanneer de '+' niet wordt toegestaan door de game, kun je de prefix 0031 gebruiken
  • 31gamers zijn het visitekaartje van de community, dus houd je aan de regels en presenteer je volwassen

 

4. Rechten en verplichtingen 31gaming.nl

  • 31gaming.nl zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan het lid. 31gaming.nl garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn
  • 31gaming.nl behoudt zich het recht voor om:
   • de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan
   • onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen
  • 31gaming.nl garandeert niet dat de website vrij is van fouten, gebreken of malware of dat de website actueel, compleet of accuraat is
  • 31gaming.nl is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere leden. De content van leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende leden of derden en 31gaming.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan
  • Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de website leiden naar door derden beheerde, externe websites. 31gaming.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van 31gaming.nl is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld

 

5. Privacybeleid

31gaming.nl respecteert je privacy. We houden rekening met de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonlijke gegevens. We verkopen of verhuren de gegevens niet aan derden. De gegevens worden strikt gebruikt voor eigen doeleinden.

 

6. Overige bepalingen 

  • 31gaming.nl behoudt zich het recht om een aanvraag voor een lidmaatschap te weigeren of het lidmaatschap na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van gedragingen die tegenstrijdig zijn aan deze reglementen
  • Ieder lid is exclusief lid van 31gaming.nl. Indien je lid wilt worden van een andere clan, zal je 31gaming.nl moeten verlaten
  • 31gaming.nl is een non-profit community en alle donaties worden geïnvesteerd in allerlei 31gaming.nl gerelateerde zaken
  • 31gaming.nl mag deze reglementen eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om de reglementen regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de reglementen gebruik blijft maken van de website, wordt hij/zij geacht de gewijzigde reglementen onherroepelijk te aanvaarden
  • Donaties worden niet gerestitueerd

Disclaimer

31gaming.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van een gebruiker of derden als gevolg van het gebruik van (delen van) de website.
Er dient rekening gehouden te worden met de reglementen en 31gaming.nl doet haar best om hierop toezicht te houden.

De gebruiker die handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze reglementen is aansprakelijk voor alle daaruit voor 31gaming.nl voortvloeiende schade.

Contactgegevens

Vragen, opmerkingen, tips of problemen? Gebruik onderstaande gegevens om ons te benaderen.

Algemene contactgegevens   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Management    
ciris   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oemfoefoe   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31gaming.nl is op een aantal manieren te volgen.

twitter.com/31gaming

facebook.com/31gaming

Join 31gaming.nl!

Leuk dat je 31gaming.nl wilt vergezellen!

Iedereen kan zich na een eventuele beoordelingsperiode bij 31gaming.nl voegen. Zij zullen 31gaming.nl in games vertegenwoordigen door gebruik van de +31 (wanneer er geen speciale tekens zijn toegestaan 0031) prefix.

31gaming.nl draait puur op donaties, dit houdt in dat je kosteloos lid kan worden. Uiteraard is doneren geheel vrijwillig. Ook als je niet doneert blijf je, tot wederopzegging, te allen tijde lid van 31gaming.nl. Echter door middel van doneren geef jij jezelf één jaar extra rechten.

Je kunt kiezen uit één van onderstaande pakketten.

 • Regular – Gratis
  Regular members kunnen gebruik maken van:
  • Het public-forum
  • Teamspeak3 server
  • 31gaming.nl e-mailforward

 • Premium - €25,- per jaar
  Zie Regular inclusief:
  • Gebruik van TeamSpeak3 met enkele toegevoegde rechten
  • Toegang tot de Premium member-subfora
  • Korting bij 31gaming.nl uitjes
  • Via webbrowser toegankelijk personal online storage van 2GB. Uiteraard is deze password protected.